Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Покана за 13-то ОбС на 24.09.2020г. 18 Септември 2020 11
АНКЕТА План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. 14 Август 2020 74
Съобщение от ОСЗ Калояново 04 Август 2020 87
Съобщение 21 Юли 2020 121
Покана за 11-то заседание на ОбС на 15.07.2020 14 Юли 2020 149
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 163
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 193
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 163
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 177
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 179