Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение 21 Юли 2020 57
Покана за 11-то заседание на ОбС на 15.07.2020 14 Юли 2020 84
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 88
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 134
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 116
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 114
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 131
Съобщение 28 Май 2020 159
Заповед № РД-01-277/26.05.2020 на Министъра на здравеопазването 27 Май 2020 152
Покана за 9-то ОбС на 28.05.2020 г. /четвъртък/ 22 Май 2020 151