Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Дневен ред за 6-то ОбС - 27.02.2020 г. 21 Февруари 2020 3
Заповед № 47 от 04.02.2020 г. на Кмета на Община Калояново относно посочването на територии забранени за паша от селскостопански животни. 06 Февруари 2020 55
Дневен ред 5-то ОбС на 30.01.2020 г. 24 Януари 2020 112
Обявление относно постъпил проект за ПУП 30 Декември 2019 70
Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019 г. на МОСВ 23 Декември 2019 69
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 32
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 35
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 29
Разрешително по ЗУО на "АСТА ГРУП" ООД 09 Декември 2019 28
Относно Процедури по издаване на разрешителни от Басейнова дирекция 25 Ноември 2019 104