Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповед № 106 от 11.03.2020 г. 11 Март 2020 491
Обява от Дирекция "БТ-Марица" 25 Февруари 2020 504
Дневен ред за 6-то ОбС - 27.02.2020 г. 21 Февруари 2020 502
Заповед № 47 от 04.02.2020 г. на Кмета на Община Калояново относно посочването на територии забранени за паша от селскостопански животни. 06 Февруари 2020 486
Дневен ред 5-то ОбС на 30.01.2020 г. 24 Януари 2020 603
Обявление относно постъпил проект за ПУП 30 Декември 2019 501
Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019 г. на МОСВ 23 Декември 2019 451
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 596
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 407
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 464