Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 962
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 929
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 1022
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 956
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 1075
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 1011
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1226
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 635
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 640
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 724