Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 215
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 278
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 350
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 285
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 333
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 309
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 672
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 889
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 941
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 862
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 856
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1700
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1757
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1630
Архив Написана от Admin 1682
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2615
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2377
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2923
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 500
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2955
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4469
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3523