Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 129
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 120
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 153
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 135
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 180
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 158
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 547
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 763
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 773
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 727
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 738
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1540
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1623
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1478
Архив Написана от Admin 1556
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2439
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2246
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2753
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 371
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2821
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4343
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3395