Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 260
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 272
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 231
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 236
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 704
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1098
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 980
Архив Написана от Admin 990
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1877
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1679
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2148
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2281
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3772
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2894