Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 86
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 327
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 331
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 294
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 296
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 833
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1155
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1046
Архив Написана от Admin 1056
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1947
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1735
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2222
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2341
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3848
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2953