Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 498
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 515
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 585
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 527
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 604
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 583
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 934
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1155
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1204
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1100
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1075
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1951
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1971
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1898
Архив Написана от Admin 1961
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2834
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2575
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3144
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 732
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3196
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4697
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3792