Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 320
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 546
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 558
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 530
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 515
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1234
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1402
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1261
Архив Написана от Admin 1294
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2198
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1996
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2500
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 165
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2607
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4117
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3180