Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 168
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 182
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 168
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 168
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 589
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1024
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 912
Архив Написана от Admin 915
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1791
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1612
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2059
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2211
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3694
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2818