Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 381
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 412
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 490
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 429
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 484
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 453
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 818
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1034
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1067
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 982
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 959
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1813
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1860
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1780
Архив Написана от Admin 1860
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2718
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2477
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3023
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 610
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3074
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4574
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3679