Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 204
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 174
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 208
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 701
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 697
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 750
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 707
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 788
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 820
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1096
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1337
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1390
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1272
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1271
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2169
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2151
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 2059
Архив Написана от Admin 2141
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 3002
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2735
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3329
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 923
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3385
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4887
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3977