Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 91
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 99
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 78
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 83
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 456
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 937
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 841
Архив Написана от Admin 846
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1711
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1534
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 1976
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2127
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3589
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2738