Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 99
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 77
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 83
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 589
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 588
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 653
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 611
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 682
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 705
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1002
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1229
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1286
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1175
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1166
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2073
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2055
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1976
Архив Написана от Admin 2036
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2909
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2647
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3234
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 824
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3285
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4781
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3871