Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
"Изграждане на кравеферма за 70 крави и навес за свободно отглеждане на отглеждане на 20 бр. приплоди" Написана от Admin 64
Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителните отпадъци в обекти, разположени на територията на община Калояново Написана от Admin 152
Съобщение относно достъп до обществена информация Написана от Admin 408
Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Написана от Admin 418
Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Написана от Admin 376
Относно: Обществен достъп на ИН „Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ферма за отглеждане на 110 броя биволи“ Написана от Admin 348
Относно постъпило уведомление на инвестиционно предложение Написана от Admin 365
Изграждане на обект за търговия на дребно - производство и търговия на млечни продукти в с. Житница. Написана от Admin 432
Относно инвестиционно предложение от "АГРОМАРКЕТ 2003" ЕООД Написана от Admin 384
Инвестиционно предложение „Птицевъден обект, производствени и обслужващи помещения в имот № 070059 в землището на с. Песнопой Написана от Admin 534