Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Написана от Admin 30
Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Написана от Admin 45
Относно: Обществен достъп на ИН „Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ферма за отглеждане на 110 броя биволи“ Написана от Admin 27
Относно постъпило уведомление на инвестиционно предложение Написана от Admin 25
Изграждане на обект за търговия на дребно - производство и търговия на млечни продукти в с. Житница. Написана от Admin 70
Относно инвестиционно предложение от "АГРОМАРКЕТ 2003" ЕООД Написана от Admin 56
Инвестиционно предложение „Птицевъден обект, производствени и обслужващи помещения в имот № 070059 в землището на с. Песнопой Написана от Admin 170
Относно ИП: Птицевъден обект, производствени и обслужващи помещения Написана от Admin 187
Уведомление относно инвестиционно намерение от "АСТА-ГРУП" ООД Написана от Admin 812
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 871