Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет по бюджета към 30.06.2022г. Написана от Admin 26
Касово изпълнение на бюджета,сметките за с-ва от ЕС и отчет дълг 2021 г. Написана от Admin 65
Покана за населението - обсъждане на Отчет бюджет 2021г. Написана от Admin 81
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 217
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 249
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 281
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 247
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 318
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 388
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 402