Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План сметка и ТБО за 2023 г. Написана от Admin 190
Актуализация бюджет 2022 г Написана от Admin 268
Отчет по бюджета към 30.06.2022г. Написана от Admin 237
Касово изпълнение на бюджета,сметките за с-ва от ЕС и отчет дълг 2021 г. Написана от Admin 238
Покана за населението - обсъждане на Отчет бюджет 2021г. Написана от Admin 253
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 406
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 410
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 430
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 415
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 483