Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява за заповеди на директора на ОД „Земеделие“ гр.Пловдив Написана от Admin 64
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 61
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 62
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 138
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 117
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 135
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 379
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 377
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 451
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 568