Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 263
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 243
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 317
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 426
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 364
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 500
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 501
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 1270
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1294
Обяви на Общинска служба "Земеделие" - Калояново Написана от Admin 1427