Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 948
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 823
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 777
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 897
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 864
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 944
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 888
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 1014
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 945
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1159