Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021 - 2022 год. 26 Април 2021 397
Покана за 20-то заседание на ОбС - 29.04.2021г. 23 Април 2021 314
Покана за 19-то извънредно заседание на ОбС на 30.03.2021 г. /вторник/ от 14:00 ч. 26 Март 2021 482
Заповед № 84 от 16.03.2021 на Кмета на Община Калояново 16 Март 2021 451
Покана за 18-то заседание на ОбС на 25.02.2021 г. 19 Февруари 2021 543
Съобщение за промяна на графика за събиране на опасни отпадъци за м. Февруари 2021 г. 18 Февруари 2021 499
Съобщение 12 Февруари 2021 526
Програма за енергийна ефективност и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива община Калояново по чл. 10 от ЗЕВИ 2021-2031 г. 10 Февруари 2021 491
Съобщение 08 Февруари 2021 381
Покана за 17-то ОбС на 28.01.2021 г. 21 Януари 2021 497