Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обява за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0205-C01 „Патронажна грижа + в община Калояново” 23 Ноември 2021 266
Уведомление за 34-то извънредно заседание на ОбС Калояново 16 Ноември 2021 233
Обява за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа +" 22 Ноември 2021 221
Заповед №473 от 09.11.2021 г. по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ 11 Ноември 2021 226
Варобетоновъзел - продължаване разрешително 11 Ноември 2021 218
Уведомление за 33-то извънредно заседание на ОбС на 03.10.2021 г. 05 Ноември 2021 255
Заповед № 401/01.10.2021 05 Ноември 2021 165
График на събиране на опасни отпадъци 25 Октомври 2021 226
Уведомление за 32-ро ОбС на 28.10.2021 г. от 14:00 ч. 22 Октомври 2021 231
Уведомление за 31-во извънредно заседание на 18.10.2021 на ОбС 15 Октомври 2021 252