Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
График на мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци. 20 Май 2021 183
Съвети и правила по време на пожароопасния сезон от 12.04.2021 до 30.11.2021 29 Април 2021 197
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021 - 2022 год. 26 Април 2021 219
Покана за 20-то заседание на ОбС - 29.04.2021г. 23 Април 2021 170
Покана за 19-то извънредно заседание на ОбС на 30.03.2021 г. /вторник/ от 14:00 ч. 26 Март 2021 312
Заповед № 84 от 16.03.2021 на Кмета на Община Калояново 16 Март 2021 290
Покана за 18-то заседание на ОбС на 25.02.2021 г. 19 Февруари 2021 361
Съобщение за промяна на графика за събиране на опасни отпадъци за м. Февруари 2021 г. 18 Февруари 2021 297
Съобщение 12 Февруари 2021 354
Програма за енергийна ефективност и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива община Калояново по чл. 10 от ЗЕВИ 2021-2031 г. 10 Февруари 2021 321