Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 290
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 338
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 284
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 320
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 318
Съобщение 28 Май 2020 318
Заповед № РД-01-277/26.05.2020 на Министъра на здравеопазването 27 Май 2020 355
Покана за 9-то ОбС на 28.05.2020 г. /четвъртък/ 22 Май 2020 318
Заповеди № РД-01-262, РД-01-263, РД-01-264, РД-01-265 на Министъра на здравеопазването относно обявената извънредна епидемична обстановка до 14 юни 2020 г. 14 Май 2020 369
Нова възможност за плащане на данъци и такси през iCard 14 Май 2020 508