Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповед № 482/29.10.2019 г. на и.д. Кмет на община Калояново 04 Ноември 2019 212
Съобщение относно постъпил проект за ПУП 30 Октомври 2019 182
Решение № 09-ДО-1089-03/24.09.2019 на МОСВ 16 Октомври 2019 190
Съобщение относно посещение на мобилна група експерти на НОИ на 10.09.2019 г. 04 Септември 2019 266
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за имот в землището на село Калояново 25 Юли 2019 366
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 01 Август 2019 372
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 881
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 763
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 714
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 831