Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съвети и правила по време на пожароопасния сезон от 12.04.2021 до 30.11.2021 29 Април 2021 531
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021 - 2022 год. 26 Април 2021 589
Покана за 20-то заседание на ОбС - 29.04.2021г. 23 Април 2021 483
Покана за 19-то извънредно заседание на ОбС на 30.03.2021 г. /вторник/ от 14:00 ч. 26 Март 2021 678
Заповед № 84 от 16.03.2021 на Кмета на Община Калояново 16 Март 2021 627
Покана за 18-то заседание на ОбС на 25.02.2021 г. 19 Февруари 2021 733
Съобщение за промяна на графика за събиране на опасни отпадъци за м. Февруари 2021 г. 18 Февруари 2021 684
Съобщение 12 Февруари 2021 714
Програма за енергийна ефективност и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива община Калояново по чл. 10 от ЗЕВИ 2021-2031 г. 10 Февруари 2021 707
Съобщение 08 Февруари 2021 549