Търгове

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Заповед за резултатите от проведен търг Написана от admin 89
Заповед №РД-374 от 16.08.2022 год. относно откриване на процедура за провеждане на търг Написана от Admin 281
З А П О В Е Д № РД - 321 с. Калояново, 26.07.2022 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ и въз основа на протокол №2 от 25.07.2022 г. за резултатите от проведен търг, одобрен от Кмета на община Калояново Написана от admin 264
Заповед-РД-264 от 21.06.2022 год. относно откриване на процедура за провеждане на търг Написана от Admin 451
Заповед относно резултати от проведен търг Написана от Admin 564
Заповед №РД-2 от 06.01.2022 год. относно откриване на процедура за провеждане на търг Написана от Admin 748
Заповед №524 относно резултати от проведен търг Написана от Admin 515
Заповед №466 от 27.10.2021 год. относно откриване на процедура за провеждане на търг Написана от Admin 596
Заповеди №377 и №378 от 23.09.2021 относно резултати от проведени търгове Написана от Admin 527
Заповеди №313 и №314 от 17.08.2021 год. относно откриване на процедура за провеждане на търг Написана от Admin 504