Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение за промяна на графика за събиране на опасни отпадъци за м. Февруари 2021 г. 18 Февруари 2021 344
Съобщение 12 Февруари 2021 415
Програма за енергийна ефективност и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива община Калояново по чл. 10 от ЗЕВИ 2021-2031 г. 10 Февруари 2021 378
Съобщение 08 Февруари 2021 287
Покана за 17-то ОбС на 28.01.2021 г. 21 Януари 2021 403
Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ 29 Януари 2021 561
Относно социална услуга "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" 12 Януари 2021 498
Обява за обществено обсъждане 11 Януари 2021 394
Покана за 16-то ОбС на 11.12.2020 г., петък 08 Декември 2020 438
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанска 2020- 2021 г 14 Декември 2020 411