Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно постъпил проект за ПУП 30 Декември 2019 282
Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019 г. на МОСВ 23 Декември 2019 240
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 355
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 216
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 230
Разрешително по ЗУО на "АСТА ГРУП" ООД 09 Декември 2019 245
Относно Процедури по издаване на разрешителни от Басейнова дирекция 25 Ноември 2019 368
Покана за 3-то заседание на ОбС на 28.11.2019г от 14:00 ч. 25 Ноември 2019 388
План-сметка и ТБО 2020 г. 22 Ноември 2019 328
Покана за 2-ро заседание на ОбС на 19.11.2019г от 14:00 ч. 15 Ноември 2019 412