Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Калояново Написана от Admin 194
Проект за изменение на Наредба № 3 Написана от Admin 188
Проект на Правилник за работа на ОбС Мандат 2019-2023 г Написана от Admin 157
Актуализация Бюджет 2019 г. Написана от Admin 136
Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление и разпореждане с общинско имущество Написана от Admin 224
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци в Община Калояново Написана от Admin 248
План-сметка и ТБО 2020 г. Написана от Admin 187
Бюджетна прогноза 2020/2022 г. Написана от Admin 337
Проект на Наредба за общинската собственост Написана от Admin 394
Актуализация на Бюджета на Община Калояново за 2019 г. Написана от Admin 456