Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Бюджет 2022 г. Община Калояново Написана от Admin 254
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 325
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 501
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 695
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 685
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 784
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 776
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 940
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 884
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 826