Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Бюджет 2022 г. Община Калояново Написана от Admin 367
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 433
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 604
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 809
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 792
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 892
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 877
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 1059
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 995
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 935