Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 196
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 389
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 383
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 475
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 386
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 616
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 544
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 545
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 553
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 481