Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 705
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 802
Обявления за обществено обсъждане 14 Август 2018 928
Обявление относно ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Ръжево 28 Юни 2018 971
Относно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) 07 Юни 2018 902
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета на Община Калояново за 2017 г. 06 Юни 2018 878
Обявления относно промяна на ПУП с. Калояново и с. Иван Вазово 05 Юни 2018 897
Годишни общински празници, 25 - 28 май 2018 г. 22 Май 2018 935
Регистрационен документ по ЗУО на "САГРАДА"ООД 22 Май 2018 911
Протокол за разпределяне на пасища и мери за стопанската 2018/2019 г. 08 Май 2018 875