Общинска Служба Земеделие

Съобщение

Категория: Общинска Служба Земеделие Създадена на Четвъртък, 08 Септември 2022 09:29 Последно обновена на Четвъртък, 08 Септември 2022 09:29 Публикувана на Четвъртък, 08 Септември 2022 09:29 Посещения: 706

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 ГОДИНА И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.72Б, АЛ.3 от ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И/ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ, КАКТО И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ  ПО РЕДА НА ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ, ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ  ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

Землище с. Песнопой – 09.09.2022 г. – 13.00 часа /трето заседание/

 

Комисията ще заседава в сградата на ОСЗ-Калояново