Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 2492
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 2201
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 2130
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 2276
Решения Еко метал 30 Декември 2016 2368
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647 и № 70 00-1422 30 Декември 2016 2416
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4610 23 Ноември 2016 2943
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "НЮ ГРИЙН ХИЛ" ООД 10 Ноември 2016 3928
Обявления № 94 00-4087, № 94 00-4086, № 94 00-4251 27 Октомври 2016 3041
Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир кад. № 00 3003 в землището на с.Долна махала ЕКАТТЕ 22191 26 Октомври 2016 5924