Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 1929
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 1778
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 2021
Решения Еко метал 30 Декември 2016 2086
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647 и № 70 00-1422 30 Декември 2016 2140
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4610 23 Ноември 2016 2633
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "НЮ ГРИЙН ХИЛ" ООД 10 Ноември 2016 3635
Обявления № 94 00-4087, № 94 00-4086, № 94 00-4251 27 Октомври 2016 2756
Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир кад. № 00 3003 в землището на с.Долна махала ЕКАТТЕ 22191 26 Октомври 2016 5567