Новини и обявления

Съобщение относно регистрация на кладенци за физически лица

Категория: Новини и обявления Създадена на Четвъртък, 03 Ноември 2022 14:34 Последно обновена на Четвъртък, 03 Ноември 2022 14:34 Публикувана на Четвъртък, 03 Ноември 2022 14:34 Посещения: 218

Уведомяваме Ви, че до 28.11.2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищни образувания, за които до 27.11.2018г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив.

     Заявлението може да се подаде по следните начини:

  • По пощата или куриер, с обратна разписка и получаване на входящ номер, на адреса на Басейнова дирекция: гр.Пловдив 4000, ул.“Янко Сакъзов“ № 35;
  • Чрез Кмета на община Калояново, като попълненото заявление се подаде в центъра за административно обслужване на общинска администрация, на адрес: с.Калояново 4173, пл.“Възраждане“ № 6. За всяко подадено заявление се издава входящ номер;
  • Чрез Кмета или Кметския наместник по местонахождението на съоръжението. За всяко подадено заявление се издава входящ номер.

Във връзка с гореизложеното, моля да имате предвид следното:

  • За подаване на заявление не се дължи такса;
  • Не е необходимо представяне на допълнителни документи. Достатъчно е да представите попълнено и подписано заявление;
  • Граждани, подали заявления за регистрация в предходен период, не подават повече заявления за регистрация;
  • Администрациите, в които са подадени заявленията имат ангажимент на всеки 14 дни да предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления;
  • Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани;
  • Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

   Образец на заявлението може да бъде свалено от официалната страница на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив и от сайта на община Калояново.

Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (Заявление за регистрация кладенци за физ.лица.pdf)Заявление за регистрация кладенци за физ.лица.pdf Admin558 КБ