Новини и обявления

Съобщение относно регистрацията на водовземните съоръжения

Категория: Новини и обявления Създадена на Сряда, 18 Ноември 2020 16:12 Последно обновена на Сряда, 18 Ноември 2020 16:16 Публикувана на Сряда, 18 Ноември 2020 16:12 Посещения: 59

 Община Калояново напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в Басейнова дирекция за управление на водите. Източнобеломорски район. Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани.  При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

 Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

 1. трите имена на собственика на имота;

 2. данни за поземления имот: УПИ/идентификатор на имот, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

 3. дълбочина на кладенеца;

 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

 5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;

 6. цел, за която се ползва водата.

 

 Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите на основание § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г)

  Декларация за годината на изграждане на кладенец за собствени потребности на гражданите

 Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се предоставят  в Централния офис на БДИБР в град Пловдив, по удобен за заявителя начин:

 ·     чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.

 ·     на официалния e-mail на БДИБР - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 ·     Лично, на гишето за административно обслужване на БДИБР на адрес град Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №35, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.

 Обсъжда се удължаване на срока за регистриране на водовземните съоръжения. При приемане на промяната в срока ще бъдете своевременно уведомени.

 

От общинска администрация Калояново