Новини и обявления

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ

Категория: Новини и обявления Създадена на Вторник, 16 Юни 2020 15:56 Последно обновена на Вторник, 16 Юни 2020 19:10 Публикувана на Вторник, 16 Юни 2020 15:56 Посещения: 162

       На 16.06.2020 г. се проведе първото заседание на Общинската преброителна комисия – Калояново във връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. Заседанието протече при следния дневен ред:
     1. Запознаване с нормативната уредба и решенията на Централната преброителна комисия.
     2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинската преброителна комисия – Калояново.
     3. Приемане на организационен план за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд       през 2021 г. в община Калояново.
     4. Организация на предварителен обход.
     На заседанието присъстваха председателя на ОбПК – Павел Павлов, секретаря на ОбПК – Яна Василева Генчена – Димова и членовете на ОбПК.
     Общинската преброителна комисия организира подготовката и провеждането на преброяването в общината в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ, решенията на Областната преброителна комисия и графика за провеждане на дейностите по преброяването; организира и провежда набирането на регистратори, контрольори и преброители; съвместно с ТСБ организира тяхното обучение; ръководи, координира и контролира работата им. Комисията изпълнява и други дейности във връзка с организацията по подготовката и провеждането на Преброяване 2021.