Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 523
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 585
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 586
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 802
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 857
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 806
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г Написана от Admin 867
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Написана от Admin 809
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 969
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019г. Написана от Admin 977