Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Изграждане на обект: „Ферма за туризъм и магазин за търговска дейност на продукти добити от лавандуловото поле и ФЕЦ върху покрива на сградата. Написана от Admin 189
Закупуване и инсталиране на технологично оборудване в УПИ 000816( ПИ с идентификатор 63567.88.816) масив 000 по КВС на с. Ръжево конаре в м. "Ванови могили" Написана от Admin 122
Обществен достъп "Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар” в ПИ с идентификатор "81133.91.295, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Черноземен Написана от Admin 148
Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар Написана от Admin 189
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 289
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 345
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 269
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 336
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 399
Инвестиционно предложение Написана от Admin 480