Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Актуализация бюджет 2022 г Написана от Admin 6
Отчет по бюджета към 30.06.2022г. Написана от Admin 42
Касово изпълнение на бюджета,сметките за с-ва от ЕС и отчет дълг 2021 г. Написана от Admin 69
Покана за населението - обсъждане на Отчет бюджет 2021г. Написана от Admin 86
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 226
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 251
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 285
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 248
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 323
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 392