Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 87
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 113
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 169
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 308
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 309
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 405
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г Написана от Admin 470
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Написана от Admin 419
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 576
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019г. Написана от Admin 581