Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 1324
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 1375
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 1322
Водовземане от подземни води от ТК в имот 000006 в село Черноземен Написана от Admin 1342
Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдеща автомивка в УПИ XXIX, кв. 58 по плана на с. Житница Написана от Admin 1207
Преустройство на част от 1 и 2 ри етаж на сграда "Районна поликлиника" в с. Калояново за център за спешна медицинска помощ Написана от Admin 1279
Уведомление за инвестиционно намерение относно предприятие за производство на зеленчукови консерви Написана от Admin 1159
Регионални прединвестиционни проучвания ВиК Написана от Admin 1161
Относно осигурен обществен достъп до информация Написана от Admin 1583
Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна Написана от Admin 1582