Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Бюджет 2022 г. Община Калояново Написана от Admin 205
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 274
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 446
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 638
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 627
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 730
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 684
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 895
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 845
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 789