Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 361
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 590
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 598
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 565
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 554
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1293
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1449
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1298
Архив Написана от Admin 1343
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2251
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2041
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2554
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 204
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2651
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4165
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3223