Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 599
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 655
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 798
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 719
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 841
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 852
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 1612
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1593
Обяви на Общинска служба "Земеделие" - Калояново Написана от Admin 1760
График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г. Написана от Admin 1527