Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Admin 2165
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 2315
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 2159
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 2292
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 2309
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Калояново Написана от admin 2404
Докладна записка и проекто наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение Написана от admin 15841
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Калояново Написана от admin 2292