Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 819
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 688
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Калояново Написана от Admin 894
Проект за изменение на Наредба № 3 Написана от Admin 870
Проект на Правилник за работа на ОбС Мандат 2019-2023 г Написана от Admin 789
Актуализация Бюджет 2019 г. Написана от Admin 743
Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление и разпореждане с общинско имущество Написана от Admin 970
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци в Община Калояново Написана от Admin 1034
План-сметка и ТБО 2020 г. Написана от Admin 876
Бюджетна прогноза 2020/2022 г. Написана от Admin 1036