Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 1168
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 1293
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 1207
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 1187
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 1487
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 1358
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 1457
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1721
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1512
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1650