Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 782
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 755
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 1059
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 964
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 1040
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1216
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1068
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1213
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 1257
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 2021