Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 442
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 506
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 480
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 487
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 775
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 719
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 784
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 928
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 842
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 953