Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 06 Май 2017 1329
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-242 07 Април 2017 1647
СЪОБЩЕНИЕ на Комисия за защита от дискриминация за област Пловдив 17 Март 2017 1572
Заповед № 59 и 60 за разпределение на бюджета в детските градини и училищата 28 Февруари 2017 1654
О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8 20 Февруари 2017 1522
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 1541
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 1903
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 1610
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 1413
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 1709