Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 2221
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 2414
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 2279
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 2441
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 2537
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 2509
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 2493
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 2093
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 2023
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 2181