Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно ИП: Птицевъден обект, производствени и обслужващи помещения Написана от Admin 1024
Уведомление относно инвестиционно намерение от "АСТА-ГРУП" ООД Написана от Admin 1677
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 1683
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 1775
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1855
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 2008
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1922
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 2076
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 2127
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 2102