Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Уведомление относно инвестиционно намерение от "АСТА-ГРУП" ООД Написана от Admin 1564
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 1552
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 1660
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1736
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 1878
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1811
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1945
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1991
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1959
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1964