Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 1756
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1676
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1816
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1882
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1830
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1843
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 1462
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 1407
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 1465
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 1405