Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 948
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 972
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 918
Водовземане от подземни води от ТК в имот 000006 в село Черноземен Написана от Admin 966
Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдеща автомивка в УПИ XXIX, кв. 58 по плана на с. Житница Написана от Admin 817
Преустройство на част от 1 и 2 ри етаж на сграда "Районна поликлиника" в с. Калояново за център за спешна медицинска помощ Написана от Admin 874
Уведомление за инвестиционно намерение относно предприятие за производство на зеленчукови консерви Написана от Admin 790
Регионални прединвестиционни проучвания ВиК Написана от Admin 788
Относно осигурен обществен достъп до информация Написана от Admin 1216
Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна Написана от Admin 1149