Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 1049
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 1064
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 1013
Водовземане от подземни води от ТК в имот 000006 в село Черноземен Написана от Admin 1061
Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдеща автомивка в УПИ XXIX, кв. 58 по плана на с. Житница Написана от Admin 922
Преустройство на част от 1 и 2 ри етаж на сграда "Районна поликлиника" в с. Калояново за център за спешна медицинска помощ Написана от Admin 983
Уведомление за инвестиционно намерение относно предприятие за производство на зеленчукови консерви Написана от Admin 887
Регионални прединвестиционни проучвания ВиК Написана от Admin 880
Относно осигурен обществен достъп до информация Написана от Admin 1299
Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна Написана от Admin 1261