Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар Написана от Admin 782
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 897
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 915
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 785
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 876
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 950
Инвестиционно предложение Написана от Admin 1000
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 913
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 1008
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 1004