Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 1061
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 1116
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1205
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 1308
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1263
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1412
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1468
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1426
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1436
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 1073