Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 523
Инвестиционно предложение Написана от Admin 593
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 502
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 547
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 546
„Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 110 БРОЯ БИВОЛИ“ в поземлен имот с идентификатор 63567.88.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, Стопански двор № 1, община Калояново, обла Написана от Admin 501
Съобщение относно инвестиционно намерение Написана от Admin 577
Инвестиционно намерение на "Индустриален парк Калояново" ЕООД за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала , електрическа подстанция и складове в с. Дълго поле, м. Герена. Написана от Admin 483
Уведомление относно инвестиционно предложение Написана от Admin 555
Инвестиционно предложение за изграждане на " Слад за селскостопанска продукция" в с. Иван Вазово Написана от Admin 649