Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар Написана от Admin 647
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 732
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 767
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 650
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 743
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 820
Инвестиционно предложение Написана от Admin 866
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 787
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 840
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 855