Главатар

ДРУГИ УСЛУГИ

Категория: Uncategorised Създадена на Сряда, 12 Октомври 2016 11:06 Последно обновена на Сряда, 12 Октомври 2016 11:06 Публикувана на Сряда, 12 Октомври 2016 11:06 Посещения: 50749

 

  1. Изготвяне на УП-2 и Образец 30;
  2. Достъп до обществена информация;
  3. Приемане и регистрация на молби, жалби, възражения, оферти и други от физически и юридически лица;
  4. Предоставяне на информация за движението на заведени преписки за общински услуги;
  5. Приемане на предложения по обявени процедури (конкурси, търгове, по ЗОП и др.);
  6. Извършване на копирни услуги за граждани;