Документи и програми ОС

Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020

Категория: Документи и програми на Общински съвет Създадена на Петък, 13 Септември 2019 11:59 Последно обновена на Четвъртък, 14 Ноември 2019 13:53 Публикувана на Петък, 13 Септември 2019 11:59 Посещения: 335

Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020